اعزام بیش از سه هزار زائر کهگیلویه و بویراحمدی به مرقد امام خميني (ره)