دولت در تهیه مسکن مردم چه نمره‌ای می‌گیرد؟/ ابلاغ يک مصوبه توسط روحاني؛ 13 ماه پس از تصويب/ بيشترين پو