شکست پنافیل بدون حقیقی در آخرین هفته لیگ برتر پرتغال