آغاز صادرات گاز به عراق تا یک ماه آینده/مذاکره تهران و بغداد برای تعیین روش دریافت پول گاز صادراتی