حضور استانداران ادوار استان‌های خراسان در همایش اصولگرایان خراسان شمالی