بهره برداری دومین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید در بابل