رفع دغدغه های اصلی مردم از اولویت های ناجا در سال 94 است