انتقاد عجیب حمید روحانی به آیت الله هاشمی: هاشمی رفسنجانی از ابتدا هم در خط امام نبود!