بارش پراکنده باران و ترافیک نیمه سنگین در جاده‌‌های کشور