دو نظامی دیگر سعودی کشته شدند/ تصرف بخشی از خاک عربستان توسط نیروهای یمنی