دبیری فعلا برای قهرمانی بسته نشده است/ شمسایی مثل دایی نمی‌شود