خدا نیامرزد کسانی را که به دو قطبی شدن جامعه پرداختند / دسته بندی اصولگرا و اصلاح طلب ریشه صادقانه ای