حرف‌هایی که فوتبال را سیاسی می‌کند/ کار همه درست بود جز فغانی؟