برخورد ناهنجاری‌های اجتماعی با قوت انجام می‌شود/ تشکیل قرارگاه جهانی صیانت