خوش‌خبر: چک مقهور قدرت بازیکنان ایران شد/ دوست داریم چک ما را ببرد!