اسکنرهای بیومتریکی جایگزین حسگرهای لمسی در تلفن های همراه می شوند