عکس/ تیم هایی که بیشترین قهرمانی لیگ و لیگ قهرمانان را در 10 سال اخیر کسب کرده‌اند