فرمانده ناجا: پاسداری از ارزش‌‌ها از وظایف قانونی پلیس است