کواچ: باید بهتر باشیم/ دیدار با چک تست خوبی برای بازی با آمریکا بود