سیدحسن نصرالله: به زودی علیه تکفیری ها بسیج عمومی اعلام می‌کنیم /باید جنگ صفین را تکمیل کنیم /برگ‌ها