سفر به تاریخ برای آشنایی با امام زمان(عج)/ شعار نمی‌دهیم