عامل بروز اختلالات چشمی، ضربه‌هایی است که به چشم اصابت می‌کند