پاسداران انقلاب اسلامی مظهر آزادگی و شجاع‌ترین‌های راه حق و حقیقت‌اند