دست‌های بسته‌ای که دهان ضدانقلاب را باز کرد/ اشک تمساح از آن سوی مرزها+تصویر