با همسرم در کنسرت آلمان آشنا شدم/قطعه‌ای که رضا صادقی دوران عاشقی‌اش خواند