نیازمندیهای خبر جنوب - استخدامهای روز استان های فارس , کرمان و بوشهر - روز شنبه 2 خرداد 94