سهیم بودن در خاطرات مردم مهم ترین هدف من است/ فعلا کنسرت برگزار نمی‌کنم