نشست رؤسای ستاد مشترک کشورهای عربی امروز در قاهره برگزار می شود