نمونه‌ای از راهنمایی‌های امام‌حسین(ع) برای پاسداری از دین