جمعه خونین در گالیکش / مرگ 5 نفر و مصدومیت 7 نفر در تصادفات