خام فروشی به چه قیمت؟ /کمیت جایگزین اصلاح زیر ساخت ها