نخستین همایش مسئولان بسیج رسانه کشور در گلستان به کار خود پایان داد