برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت اعیاد شعبانیه در منطقه7