مشکل ترکیه در تأمین گازوئیل کامیون‌های ترک / آمادگی ایران برای پذیرش روزانه ۸۰۰ کامیون ترک