عکس/ ستاره‌هاي تراکتور و گسترش در فرودگاه/ احمدزاده و نريمان جهان در راه تيم‌ملي