دولت نباید بعد از خصوصی‌شدن سرخابی‌ها،‌ حمایتش را قطع کند/محبوبیت خادم زیر سؤال رفته و به او هشدار