افتتاح معاملات قراردادهای آتی کنجاله سویا در 16 خردادماه