بهره‌برداری از یک واحد 20 هزار قطعه‌ای مرغ گوشتی در جیرفت