فوری: عکس های منتشر شده از مدیر برنامه های چک، مورینیو و مدیر اجرایی باشگاه منچستر یونایتد