پیاده‌روی ۳۴ کیلومتری در سیستان و بلوچستان برای تماس تلفنی