انفجار انتحاری مسجد امام علی (ع) اقدامی بزدلانه است