اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم منچستر سیتی برای تور پیش فصل