جلالی با سایپا به توافق رسید/ سفر به ارمنستان برای جذب بازیکن