وقتی پرسپولیس پول پرواز ندارد/ این 250 میلیون چه می‌شود؟