رویانیان گلایه‌هایش از وضع ورزش را به گوش روحانی می‌رساند