قاری مصری: خوشحالم با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنم