قتل عام وحشیانه مردم سوریه در خیابان‌های شهر باستانی تدمر