عاقبت تروریست حمله کننده به مسجد امام علی عربستان+تصویر (+18)