بحرینی: در تلاشیم کمکها در کمترین زمان به یمن برسد/ اولین هواپیما امدادرسان ایرانی تا ساعتی دیگر در ج