تلاوت فینالی نماینده ایران در رشته قرائت که منجر به کسب مقام اولی شد+صوت